Луко-Барський «Загальноосвітній заклад І-ІІI ступенів – заклад дошкільної освіти»

Наманюк Володимир Миколайович

Юридична адреса:

вул. Калинова8

с. Лука-Барська,

Вінницької області,
Україна, 23015

Контактний телефон:
068-197-26-33

Електронна адреса:
lukaschool@ukr.net

Графік прийому громадян:
Директор НВК

Понеділок - 14:00 – 16:00

Середа - 14:00 – 16:00

Заступник з НВР

Четвер – 09:00 – 13:00

Заступник з ВР

Середа – 10:00 – 14:00

Стислий перелік функцій:

1. Здійснення загального управління діяльністю закладу в усіх напрямках відповідально до її статуту і Законодавства України.

2. Спільно з радою закладу визначає стратегію, мету і завдання розвитку закладу, прийняття рішень про програмне планування її роботи.

3. Здійснення розробки, затвердження і впровадження програм розвитку закладу, освітніх технологій і програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних, календарних навчальних графіків, Статуту і правил внутрішнього розпорядку закладу та інших локальних нормативних актів і навчально-методичних документів.

4. Вирішення навчально-методичних, адміністративних питань, фінансових господарських та інших питань, що виникають в процесі діяльності установи.

5. Планування, координація і контроль роботи педагогічних кадрів та інших працівників закладу.

6. Здійснення підбору, прийому на роботу, розстановку кадрів.

7. Визначення посадових обов’язків працівників, створення умов для підвищення їх професійної майстерності.

8. Затвердження розкладу занять учнів, графіків роботи, педагогічного навантаження працівників закладу, тарифікаційних списків і графіків відпусток.

9. Формування контингенту школярів у межах визначеної квоти та у відповідності до Положення про загальноосвітні заклади; забезпечення соціального захисту і захисту прав учнів.

10. Забезпечення ліцензування освітньої діяльності, державної атестації закладу.

11. Забезпечення створення умов, необхідних для організації гарячого харчування і медичного обслуговування учнів, вихованців та інше.

Склад штату працівників (адміністрації):

П.І.П.

Посада

№ каб.

Телефон

Наманюк Володимир Миколайович

Директор

Каб. Директора

068-197-26-33

Сауляк Юлія Володимирівна

Заступник з НВР

учительська

Синицина Жанна Вікторівна

Заступник з ВР

учительська

Микитенко Юрій Олексійович

Заступник з господарської частини

_

Послуги, які надаються населенню:

- Освітні послуги для учнів та вихованців закладу;

- Довідки з місця навчання і роботи, за вимогою;

- Довідки про участь батьків у навчанні дитини, за вимогою;

- Характеристики з місця роботи та навчання, за вимогою.

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

- Загорулько Людмила Дмитрівна (сторінка в соц. мережі);

- Заторська Марина Русланівна (сайт закладу).

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

1) Закон України «Про освіту»;

2) Закон України «Про загальну середню освіту»;

3) Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності, затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 347);

4) Порядок ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та учнів, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2017 року № 684;

5) Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міністерства освіти України від 15 квітня 1993 року № 102 за погодженням з Мінпраці, ЦК профспілки працівників освіти і науки України, Мінфіном, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 27 травня 1993 року за № 56 (далі - наказ № 102);

6) наказ Міністерства освіти і науки України «Про оплату праці педагогічних працівників за проведення атестації у екстернів» від 19 березня 2001 року № 127, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 1 листопада 2001 року за № 924/6115 (далі - наказ № 127);

7) Порядок поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 20 лютого 2002 року № 128, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 6 березня 2002 року за № 229/6517;

8) наказ Міністерства освіти і науки України «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2008 року № 371 (далі - наказ № 371);

9) Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджені наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/19304 (далі - наказ № 329);

10) Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 25 квітня 2013 року № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України ЗО квітня 2013 року за № 703/23235 (далі - наказ № 466);

11) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 серпня 2013 року № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1222);

12) Порядок переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 14 липня 2015 року № 762(у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 липня 2015 року за № 924/27369 (далі — наказ № 762);

13) Положення про індивідуальну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 липня 2019 року № 955), зареєстроване в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2016 року за № 184/28314 (далі - наказ № 8);

14) наказ Міністерства освіти і науки України від 21 березня 2018 року № 268 «Про затвердження типових освітніх програм та навчальних програм для 1-2 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 268);

15) Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 16 квітня 2018 року № 367, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 05 травня 2018 року за № 564/32016 (далі - наказ № 367);

16) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 405 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня» (далі - наказ № 405);

17) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 406 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 406);

18) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 407 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня» (далі - наказ № 407);

19) наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2018 року № 408 «Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня» (далі - наказ № 408);

20) Методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі, затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 20 серпня 2018 року № 924 (далі - наказ № 924);

21) Наказ Міністерства освіти і науки України «Про деякі питання документів про загальну середню освіту» від 16 жовтня 2018 року № 1109, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2018 року за № 1279/32731;

22) Положення про особливості організації форм здобуття загальної середньої освіти в закладах охорони здоров’я, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 13 листопада 2018 року № 1232/2067, зареєстроване у Міністерстві юстиції України 07 грудня 2018 року за № 1391/32843 (далі - наказ № 1232/2067);

23) Порядок проведення державної підсумкової атестації, затверджений наказом Міністерства освіти і науки України від 07 грудня 2018 року № 1369, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 02 січня 2019 року за № 8/32979 (далі - наказ № 1369);

24) наказ Міністерства освіти і науки України від 27 грудня 2018 року № 1461 «Про затвердження типових освітніх програм для 3-4 класів закладів загальної середньої освіти» (далі - наказ № 1461);

25) Положення про інституційну форму здобуття загальної середньої освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2019 року № 536, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 22 травня 2019 року за № 547/33518 (далі - наказ № 536) тощо.

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики