БАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ

ОСВІТИ І-ІІІ ступенів №1 Барської міської ради

Нестерук Леонід БорисовичЮридична адреса:

вул. Гагаріна, 15
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
(04341) 2-41-97

Електронна адреса:
zosh1bar@gmail.com

Графік роботи:
понеділок- п 'ятниця - 8.00 - 17.00
перерва - 13.00 -14.00

Графік прийому громадян:

п/п

Прізвище, ініціали

Посада

Дні прийому

Час

1

Нестерук

Леонід Борисович

Директор школи

понеділок

середа

п’ятниця

09.00-12.30

14.00-17.00 13.00-16.00

2

Безсмертна Лариса Григорівна

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

вівторок

четвер

п’ятниця

09.00-13.00

14.00-17.00

09.00-13.00

3

Плех Віта Олександрівна

Заступник директора з виховної роботи

понеділок

середа

четвер

12.30-16.00

13.30-15.00

13.30-15.00

4

Мельник Галина Дмитрівна

Заступник директора з господарської роботи

вівторок

середа

четвер

10.00-14.00

12.00-16.00

13.00-17.00

Стислий перелік функцій:

- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;

- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учнів;

- надання якісних освітніх послуг для дітей з особливими потребами, а також з обмеженими функціональними можливостями;

- створення умов для інклюзивного навчання за зверненням громадян та відповідно до чинного законодавства.

Склад штату працівників:

П.І.П.

Посада

Телефон

Нестерук Леонід Борисович

Директор школи

(04341) 2-41-97

Безсмертна Лариса Григорівна

Заступник директора

з навчально-виховної роботи

Плех Віта

Олександрівна

Заступник директора з виховної роботи

Мельник Галина Дмитрівна

Заступник директора з господарської роботи


Послуги, які надаються населенню:

освітні послуги

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

- статут;

- ліцензії на провадження освітньої діяльності;

- сертифікати про акредитацію освітніх програм;

- структура та органи управління закладу освіти;

- кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником (для закладів дошкільної та загальної середньої освіти);

- ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

- мова (мови) освітнього процесу;

- наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення (у разі його проведення);

- матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами);

- результати моніторингу якості освіти;

- річний звіт про діяльність закладу освіти;

- правила прийому до закладу освіти;

- умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування);

- інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства.

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

Нестерук Леонід Борисович

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

- Закон України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII набрав чинності 28.09.2017

- Закон України «Про повну загальну середню освіту» набув чинності 18 березня 2020р.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р №800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників»

- «Постанова Кабінету Міністрів України від 05.10.2009 р. №1121 «Про затвердження Положення про групу продовженого дня загальноосвітнього навчального закладу»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 р. №588 «Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Постанова МОЗ України від 22.08.2020року №50 «Про затвердження протиепідемічних заходів в закладах освіти на період карантину у зв'язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)»

- Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2018 №87 «Про затвердження Державного стандарту початкової освіти» (застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 р. №898 « Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти” - «Державний стандарт базової середньої освіти».

- Указ Президента України «Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі» від 25 травня 2020 року № 195/2020

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 року №903-р «Про затвердження плану заходів на 2017-29 роки із запровадження концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

- Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року».

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. №128 «Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл, груп продовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивчені окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.10.2020 р. № 1262 «Деякі питання проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, які здобувають загальну середню освіту»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.06.2010 р. №521 «Про затвердження Правил безпеки під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2015 № 306 «Про затвердження Положення про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»

- Наказ МОН України від 25.06.2018 року № 676 «Інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти».

- Наказ МОН від 23.03.2018 № 283"Про затвердження Методичних рекомендацій щодо організації освітнього простору Нової української школи»

- Наказ МОН України від 23.04.2019 року№536 «Про затвердження Положення про інституційну форму здобуття заальної середньої освіти» Наказ МОН України№ 955 від 10.07.2019 року «Про внесення змін до наказу МОН від 12 січня 2016 року №8 «Про затвердження Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 року №496 «Про затвердження інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 08.04.2015 року «Про затвердження інструкції щодо заповнення класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

- Наказ МОН України від 02.09.2020 №1096 «Про внесення змін до методичних рекомендацій щодо заповнення класного журналу учнів початкових класів Нової української школи»

- Наказ МОН України від 13.07.2017 року № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня»

- Наказ МОН України від 30.11 2020 року № 1480 «Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах загальної середньої освіти»

- Лист МОН № 1/9-430 від 11.08.20 року

- “Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у закладах загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році “

- Лист МОН №1/11-8477 від 10.08.18 року

- Про безоплатність здобуття повної загальної середньої освіти

- Лист МОН № 1/9-420 від05.08.2020 р.

- «Щодо організації роботи закладів загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році»

- Лист МОН України від 20.07.2020 року № 1/9-385 Деякі питання організації виховного процесу у 2020/2021 н. р. щодо формування в дітей та учнівської молоді ціннісних життєвих навичок"

- Лист МОН України №1/9-94 від18.02.2020 «Про виконання Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2021 року»

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 21.03.2018 №268 Про затвердження типових освітніх та навчальних програм для 1-2-х класів закладів загальної середньої освіти

- Наказ МОН № 405 від 20.04.2018 року

- Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти II ступеня

- Наказ МОН № 407 від 20.04.2018 р Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти І ступеня" (2-4 клас).

- Наказ МОН № 406 від 20.04.2018 року Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (11 класи)

- Наказ МОН № 408 від 20.04.2018 року

- Про затвердження типової освітньої програми закладів загальної середньої освіти III ступеня (10 класи).

Сайт школи: http: zosh1bar.at.ua

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики