КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«БАРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» БАРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Капиця Володимир Миколайович

Юридична адреса:
вул. Каштанова , 34
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
телфакс. (04341) 2-21-60

Електронна адреса:
barmedcentr@ukr.net

Графік роботи:
понеділок-четвер - 8.00 - 17.45
п'ятниця - 8.00 - 15.30
перерва - 13.00 -13.30

Графік прийому громадян:
понеділок- п'ятниця - 8.00 - 16.00

Стислий перелік функцій:

Головним завданням надавача ПМД є забезпечення населення комплексними та інтегрованими послугами зі всебічної, безперервної і орієнтованої на пацієнта ПМД, спрямованої на задоволення потреб населення у відновленні та збереженні здоров’я, попередження розвитку захворювань, зменшення потреби у госпіталізації та покращення якості життя.

Склад штату працівників (сімейні лікарі):

АЗПСМ

№ каб.

П.І.П

Посада

Телефон

м. Бар №1

Душкевич Віталій Григорович

Терапевт

0967464213

Луканьова Тамара Яківна

Сімейний лікар

0680042795

Сотнічук Антоніна Іванівна

Сімейний лікар

0685193711

м. Бар

9.

Бородкіна Валентина Федорівна

Сімейний лікар

0678956443

4.

Бушовська Тетяна Вікторівна

Сімейний лікар

0961153727

10.

Гутаревич Ярослав Михайлович

Сімейний лікар

0977933573

58.

Земцева Валентина Данилівна

Сімейний лікар

0678461744

2.

Ковалюк Людмила Василівна

Педіатр

0973993983

6.

Коваль Наталя Федорівна

Сімейний лікар

0680009476

64.

Кордон Алла Володимирівна

Педіатр

0973496287

3.

Кудінська Ірина Григорівна

Сімейний лікар

0679845287

57.

Кузіна Надія Василівна

Сімейний лікар

0971315405

14.

Філіпова Наталя Володимирівна

Сімейний лікар

0975036284

5.

Мельник Валентина Анатоліївна

Терапевт

0979062029

с. Балки

Цицюрська Людмила Іванівна

Сімейний лікар

0988674092

Базюк Богдан Михайлович

Сімейний лікар

0678692472

с. Іванівці

Мельник Наталія Михайлівна

Сімейний лікар

0975645521

с. Кузьминці

Пасічник Варвара Леонідівна

Сімейний лікар

0982600197

с. Попівці

Клімов Федір Євтієвич

Сімейний лікар

0975887036

с. Терешки

Климчук Наталя Степанівна

Сімейний лікар

0676975944

с. Ялтушків

Богданова Людмила Пилипівна

Сімейний лікар

0976202686

Квасневська Ірина Олександрівна

Сімейний лікар

0635331431

сел. Бар

Косяк Валентин Борисович

Сімейний лікар

0972885394

Черкас Олександр Петорвич

Сімейний лікар

0973052303

Черкас Тамара Михайлівна

Сімейний лікар

0966225027

смт. Копайгород

Попов Вадим Костянтинович

Сімейний лікар

0967795626

Попова Олена Миколаївна

Сімейний лікар

0969231752

Послуги, які надаються населенню:

1. Динамічне спостереження за станом здоров’я пацієнтів із використанням фізикальних, лабораторних та інструментальних досліджень відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

2. Проведення діагностики та лікування найбільш поширених хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів.

3. Динамічне спостереження за пацієнтами із діагностованими хронічними захворюваннями (супровід пацієнтів із хронічними захворюваннями та станами), що включає комплекс діагностичних та лікувальних втручань, які передбачені галузевими стандартами.

4. Надання в межах ПМД невідкладної медичної допомоги у разі розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, якщо такий розлад стався під час прийому пацієнта лікарем з надання ПМД та якщо пацієнт не потребує екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

5. Направлення відповідно до медичних показань пацієнтів, які не потребують екстреної медичної допомоги, для надання їм вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги.

6. Взаємодія з надавачами вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта.

7. Проведення обов’язкових медичних втручань щодо пацієнтів з наявними факторами ризику розвитку окремих захворювань.

8. Проведення профілактичних втручань, що включає: вакцинацію відповідно до вимог календаря профілактичних щеплень; підготовлення та надсилання повідомлень про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення; проведення епідеміологічних обстежень поодиноких випадків інфекційних хвороб.

9. Надання консультативної допомоги, спрямованої на усунення або зменшення звичок і поведінки, що становлять ризик для здоров’я (тютюнокуріння, вживання алкоголю, інших психоактивних речовин, нездорове харчування, недостатня фізична активність тощо) та формування навичок здорового способу життя.

10. Динамічне спостереження за неускладненою вагітністю та (у разі потреби) направлення до лікаря акушера-гінеколога закладу вторинної медичної допомоги.

11. Здійснення медичного спостереження за здоровою дитиною.

12. Надання окремих послуг паліативної допомоги пацієнтам усіх вікових категорій, що включає: регулярну оцінку стану важкохворого пацієнта та його потреб; оцінку ступеня болю та лікування больового синдрому; призначення наркотичних засобів та психотропних речовин відповідно до законодавства, включаючи оформлення рецептів для лікування больового синдрому; призначення лікування для подолання супутніх симптомів (закрепи, нудота, задуха тощо); консультування та навчання осіб, які здійснюють догляд за пацієнтом; координацію із забезпечення медичних, психологічних тощо потреб пацієнта.

13. Направлення пацієнтів відповідно до медичних показань для надання їм паліативної допомоги в обсязі, що виходить за межі ПМД.

14. Призначення лікарських засобів та медичних виробів, технічних засобів медичної реабілітації з оформленням відповідних документів згідно з вимогами законодавства.

15. Ведення первинної облікової документації, оформлення довідок, листків непрацездатності та направлень для проходження медико-соціальної експертизи, а також лікарських свідоцтв про смерть.

16. Взаємодія з соціальними службами для пацієнтів, соціальні умови життя яких впливають на здоров’я.

17. Взаємодія із суб’єктами системи громадського здоров’я.

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

  • Саврій Світлана (надання інформації);
  • Ковальчук Сергій (технічне забезпечення);

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики