Барський заклад дошкільної освіти №3 «Зірочка»

Комендра Алла Іванівна

Юридична адреса:

вул. Каштанова, 25
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
043431-2-28-34

Електронна адреса:
bardnz3@ukr.net

Графік прийому громадян:

№ п/п

ПІП

Посада

Дні прийому

Години

1.

Комендра Алла Романівна

Директор ЗДО

вівторок

четвер

9:00-12:00

14:00-16:00

2.

Полевська Альона Станіславівна

Вихователь-методист

вівторок

10:00-12:00

3.

Іванова Людмила Василіфвна

Медична сестра

понеділок

9:00-11:00

5

Жомір Віта Анатоліївна

Практичний психолог

п'ятниця

9:00-12:00

Стислий перелік функцій:

1. Забезпечення реалізації базового компоненту,державного стандарту у галузі дошкільної освіти.

2. Формування гармонійно розвиненої,соціально активної творчої особистості

3. Створення умов для дітей 2-6(7) років для здобуття дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та індивідуальних здібностей і можливостей

4. Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти за рахунок бюджетних та батьківських коштів.

Склад штату працівників (адміністрації):

П.І.П.

Посада

Комендра Алла Романівна

Директор

Полевська Альона Станіславівна

Вихователь-методист

Кушнір Антоніна Василівна

Завідувач господарством

Іванова Людмила Василівна

Медсестра

Жомір Віта Анатоліївна

Практичний психолог

Послуги, які надаються населенню:

- послуги у сфері дошкільної освіти

- виховання та навчання дітей дошкільного віку

- корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку

- корекція мовлення дітей

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

Полевська А.С.

Нормативно-законодавча база, яка використовуєтьсяуроботі:

- Конституцією України;

- Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом . зі змінами відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІ,Президента - Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

- Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

- Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), 2012;

- Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 зі Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 };

- Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 19.10.01р. № 691;

- Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 16 квітня 2018 року № 372;

- Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерства охорони здоров’я N 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013

- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

- листом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2019 -2020 навчальному році»

- Державною національною програмою «Освіта» (Україна 21 ст.);

- Законом України «Про інноваційну діяльність»;

- Ст.23 Закону України «Про освіту»

- Законом України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Законом України «Про охорону праці»;

- Законом України «Про пожежну безпеку»;

- Законом України «Про дорожній рух»;

- Законом України «Про спорт»;

- Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

- Положенням про організацію робіт з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (2001р.);

- Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

(наказ МОН України№ 1633 від 19 грудня 2017 року);

- Інструктивно - методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (Лист МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 року);

- Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованою Міністерством освіти і науки України, (Лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015 р.);

- Методичними рекомендаціями до Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», схваленою до використання у дошкільних навчальних закладах України лист №1/11 -16163 від 09.11.2015 р.

- Санітарним регламентом для ДНЗ затвердженим наказом МОЗ України №234 від 24.03.2016 р.

- Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 25.07.2016 р. № 1/9-396).

- Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 16.03.2012 № 1/9-198).

- Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 28.05.2012 № 1/9-413).

- Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 № 1/9-152).

- Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 № 1/9-454).

Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців(лист від 11.10.2017 № 1/9-546)

Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

(лист від 19.04.2018 № 1/9-249).

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики