Барський ДНЗ №2 "Сонечко"

Філліпова Людмила Степанівна

Юридична адреса:

вул. Каштанова 23
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
0(4341) 2- 28 - 50

Електронна адреса:
dnz2coneschko@gmail.com

Графік прийому громадян:
7.30 – 18.00

Стислий перелік функцій:

- Забезпечувати відповідність рівня дошкільної освіти вимогам Базового компонента дошкільної освіти;

- Створювати безпечні та нешкідливі умови розвитку, виховання та навчання дітей, режим роботи, умови для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та забезпечує їх дотримання;

- ДНЗ є осередком поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних знань про дітей дошкільного віку;- ДНЗ здійснює інші повноваження відповідно до статуту дошкільного навчального закладу.

Склад штату працівників (адміністрації):

П.І.П.

Посада

Телефон

Філіппова Людмила Степанівна

директор

0(4341) 2- 28 - 50

Прохніцька Наталія Дмитрівна

методист

0968478644

Наталюк Ніна Вікторівна

завгосп

0984787844

Бобик Ольга Іванівна

медсестра

0974445532

Кадельчук Ярослава Анатоліївна

Практичний

психолог

0974965927

Щепковська Вікторія Миколаївна

Соціальний

педагог

0671884222

Послуги, які надаються населенню:

- Освітні

- Розвиваючі

- Виховні

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

Прохніцька Наталія Дмитрівна (методист);

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

- Конституція України

- Закон України «Про освіту», «Про дошкільну освіту».

- Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації діяльності закладів освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти у 2020/2021 навч.році.

- Наказ МОН України №446 від 20.04.2015 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності»

- Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців» від 11.10.2019 №№1/9-546

- Освітня програма для дітей від 2 до 7 років «Дитина» (рекомендована Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України) (2020р.)

- Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція ) Державний стандарт дошкільної освіти України від 12.01.21 №33

- Положення про ДНЗ (затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. №86

- Концепція освіти дітей раннього та дошкільного віку ( 2020рік)

- Інструктивно- методичні рекомендації щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти.

- Інструктивно- методичні рекомендації МОН України «Щодо організації навчання осіб з особливими освітніми потребами в закладах освіти в 2020-2021 навчальному році»

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики