Барський заклад дошкільної освіти №1 «Берізка»Барсегян Любов Володимирівна

Юридична адреса:

вул.Врублевського, 40
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
04341-2-24-13

Електронна адреса:
berizka1978@gmail.com

Графік прийому громадян:

з/п

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Дні та години прийому

Місце прийому (адреса), контакт­ний телефон

1

Директор

Барсегян Любов Володимирівна

Понеділок 8.00-9.00

Четвер

15.00 - 16.00

м. Бар

вул. Врублевського, 40

Барський ДНЗ №1 «Берізка»

097-886-62-99

2

Вихователь-методист

Кутняк Тетяна Володимирівна

Середа

16.00 – 17.00

м. Бар

вул. Врублевського, 40

Барський ДНЗ №1 «Берізка»

22413

3

Практичний психолог

Собчишина Леся Семенівна

Пятниця

10.00 – 11.00

м. Бар

вул. Врублевського, 40

Барський ДНЗ №1 «Берізка»

4

Медична сестра

Завідія Світлана Миколаївна

Вівторок

10.00-11.00

м. Бар

вул. Врублевського, 40

Барський ДНЗ №1 «Берізка»

Стислий перелік функцій:

- Забезпечення реалізації Базового компоненту, державної стандарту у галузі дошкільної освіти.

- Формування гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особистості.

- Створення умов для дітей 2-6(7) років для здобуття дошкільної освіти відповідно до освітніх потреб особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

- Організація харчування дітей у закладі дошкільної освіти за рахунок бюджетних та батьківських коштів.

Склад штату працівників (адміністрації):

П.І.П.

Посада

Телефон

1

Директор

Барсегян

Любов Володимирівна

2

Вихователь-методист

Кутняк

Тетяна Володимирівна

04341-2-24-13

3

Практичний психолог

Собчишина

Леся Семенівна

04341-2-24-13

4

Медична сестра

Завідія

Світлана Миколаївна

04341-2-24-13

5

Завідувач господарством

Плех

Тетяна Олександрівна

04341-2-24-13

Послуги, які надаються населенню:

- Послуги у сфері дошкільної освіти.

- Догляд за дітьми дітей дошкільного віку.

- Виховання і навчання дітей дошкільного віку.

- Корекція психологічного і фізичного розвитку дітей дошкільного віку,включаючи з ООП.

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

Директор Барсегян Л.В.

Запит на отримання публічної інформації може бути поданий до ЗДО:

Телефоном: (04341)22413 (щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів з 9.00 до 16.00, перерва з 13.00 до14.00)

на адресу електронної пошти: berizka1978@gmail.com

на поштову адресу:23000, Україна,Вінницька область, м.Бар, вул.. Врублеського,40

Нормативно-законодавча база, яка використовуєтьсяуроботі:

- Конституцією України;

- Законом України «Про дошкільну освіту», затвердженим Указом . зі змінами відповідно до Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 №2145-VІІ,Президента України від 11 липня 2001р.№2628-11І;

- Конвенцією прав дитини, ратифікованою Постановою Верховної ради України від 27 лютого 1991 р. №789-XІІ;

- Національною Доктриною розвитку освіти в Україні в XXІ столітті, затвердженою Указом Президента України від 17.04.2002р. №347/2002;

- Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні (нова редакція), 2012;

- Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом МОН України від 06.10.2010р. №930 зі Змінами до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України від 20.12.2011 №1473; Наказом Міністерства освіти і науки N 1135 ( z1417-13 ) від 08.08.2013 };

- Положенням про психологічний кабінет дошкільних, загальноосвітніх та інших навчальних закладів системи загальної середньої освіти від 19.10.01р. № 691;

- Типовим положенням про методичний кабінет ДНЗ від 16 квітня 2018 року № 372;

- Інструкцією з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Міністерства охорони здоров’я N 202/165 ( 0440-13 ) від 26.02.2013

- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-36 від 24.01.2007р. «Про режим роботи дошкільних навчальних закладів»;

- Інструктивно-методичним листом Міністерства освіти і науки України №1/9-811 від 17.12.2008р. «Про здійснення соціально-педагогічного патронату»;

- листом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2019 № 1/9-419 «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти, що забезпечують здобуття дошкільної освіти в 2019 -2020 навчальному році»

- Державною національною програмою «Освіта» (Україна 21 ст.);

- Законом України «Про інноваційну діяльність»;

- Ст.23 Закону України «Про освіту»

- Законом України «Про цивільну оборону», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»;

- Законом України «Про охорону праці»;

- Законом України «Про пожежну безпеку»;

- Законом України «Про дорожній рух»;

- Законом України «Про спорт»;

- Законом України «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення»;

- Положенням про організацію робіт з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти (2001р.);

- Примірний перелік ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти

(наказ МОН України№ 1633 від 19 грудня 2017 року);

- Інструктивно - методичними рекомендаціями щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі (Лист МОН № 1/9-456 від 02.09.2016 року);

- Освітньою програмою для дітей від 2 до 7 років «Дитина», рекомендованою Міністерством освіти і науки України, (Лист МОН України №1/11-16163 від 09.11.2015 р.);

- Методичними рекомендаціями до Освітньої програми для дітей від двох до семи років «Дитина», схваленою до використання у дошкільних навчальних закладах України лист №1/11 -16163 від 09.11.2015 р.

- Санітарним регламентом для ДНЗ затвердженим наказом МОЗ України №234 від 24.03.2016 р.

- Інструктивно-методичними рекомендаціями «Про організацію національно-патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах» (лист МОН України від 25.07.2016 р. № 1/9-396).

- Організація роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 16.03.2012 № 1/9-198).

- Про організацію фізкультурно-оздоровчої роботи в дошкільних навчальних закладах у літній період (лист від 28.05.2012 № 1/9-413).

- Про розроблення програм для дошкільної освіти (лист від 28.02.2013 № 1/9-152).

- Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів (лист від 18.09.2014 № 1/9-473).

- Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах (лист від 02.09.2016 № 1/9-454).

  • Щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців(лист від 11.10.2017 № 1/9-546)
  • Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти

(лист від 19.04.2018 № 1/9-249).

  • Лист МОН «Щодо організації діяльності інклюзивних груп в ЗДО» (13.11.2018 р.№ 1/9-691)

Гід державних послуг - банер

QR-коди чат-боту СВОЇ

QR-код для запису в електронну чергу - банер

Відеоролики