Служба у справах дітей

Предиткевич Лілія Василівна

Юридична адреса:

майдан Святого Миколая, 18
м. Бар, Вінницької області,
Україна, 23000

Контактний телефон:
(04341) 2-41-96

Електронна адреса:
barska.ssd@gmail.com

Графік роботи:
понеділок - четвер - 8.00 - 17.15
п 'ятниця - 8.00 - 16.00
перерва - 13.00 -14.00

Графік прийому громадян:

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові

Начальник служби у справах дітей

Барської міської ради

Предиткевич Лілія Василівна

Завідувач сектором опіки та піклування

Зозуляк Вікторія

Леонтіївна

Головний спеціаліст Вовчук Ірина Аркадіївна
Головний спеціаліст Саєнко Людмила Вікторівна
Інспектор з бухгалтерського обліку Стрельчук Вікторія Степанівна

Стислий перелік функцій:

- Реалізація на відповідній території державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячійбездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами виконавчої влади, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, громадськими організаціями заходів щодо захисту
прав, свобод і законних інтересів дітей;

- Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх
форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та
безпритульності;

- Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в
дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї;

- Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності;

- Ведення державної статистики щодо дітей;

- Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського
піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів
(дитячих містечок);

- Надання органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм
власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту
дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

- Улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування до дитячих будинків сімейного
типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

- Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

- Визначення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння
фізичному, духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

Склад штату працівників:

П.І.П.

Посада

№ каб.

Предиткевич Лілія Василівна

Начальник служби у справах дітей Барської міської ради

403

Зозуляк Вікторія Леонтіївна

Завідувач сектору опіки та піклування служби у справах дітей Барської міської ради

404

Саєнко Людмила Вікторівна

Головний спеціаліст служби у справах дітей Барської міської ради

404

Вовчук Ірина Аркадіївна

Головний спеціаліст служби у справах дітей Барської міської ради (відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку)

302

Стрельчук Вікторія Степанівна

Інспектор з бухгалтерського обліку служби у справах дітей Барської міської ради

302

Перелік документів, які містять публічну інформацію:

Рішенням 2 сесії Барської міської ради від 17.12.2020 року № 7.6 створено Службу у справах дітей Барської міської ради зі статусом юридичної особи та затверджено Положення про Службу у справах дітей Барської міської територіальної громади

Відповідальна особа за забезпечення доступу до публічної інформації:

- Саєнко Людмила Вікторівна, головний спеціаліст служби у справах дітей Барської міської ради;

Нормативно-законодавча база, яка використовується у роботі:

- Конституція України

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

- Закон України «Про службу в органах місцевого самоврядування»

- Закон України «Про запобігання корупції»

- Закон України «Про звернення громадян»

- Закон України «По захист персональних даних»

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»

- Закон України «Про статус депутатів місцевих рад»

- Рішення 2 сесії Барської міської ради від 17.12.2020р. «Про затвердження Регламенту Барської міської ради»

- Цивільний кодекс України;

- Сімейний кодекс України;

Закони України:

- „Про охорону дитинства”;

- „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”;

- „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”;

- „Про соціальні послуги”;

- „Про запобігання та протидію домашньому насильству ”;

- „Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту ˮ;

Постанови Кабінету Міністрів України:

- від 09.06.1997 № 565 „Про Типове положення про притулок для дітей”;

- від 26.04.2002 № 564 „Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”;

- від 26.04.2002 № 565 „Про затвердження Положення про прийомну сім’ю”;

- від 28.01.2004 № 87 „Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей”;

- від 30.08.2007 № 1068 „Про затвердження типових положень про службу у справах дітей”;

- від 24.09.2008 № 866 „Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини”;

- від 08.10.2008 № 905 „Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”;

- від 16.11.2016 № 834 „Про затвердження Примірного положення про центр соціальної підтримки дітей та сімей”;

- від 16.11.2016 № 832 „Про особливості соціального захисту розлучених із сім’єю дітей, які не є громадянами України”;

- від 16.03.2017 № 148 „Деякі питання здійснення патронату над дитиною”;

- від 05.04.2017 № 268 „Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”;

- від 04.10.2017 № 741 „Про затвердження типових положень про заклади соціальної підтримки сімей, дітей та молоді”;

- від 31.10.2018 № 926 „Про затвердження Примірного положення про малий груповий будинок”;

- від 01.06.2020 № 585 „Про забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах”

Відеоролики