ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМУЄ

ЖМЕРИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ІНФОРМУЄ

Жмеринське районне управління інформує громадян про зміни в ПКМУ №440 "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки".

Деталі можна дізнатися з наступних посилань:

- посилання на зміни в ПКМУ https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-vnesennia-zmin-do-poriadku-podannia-i-reiestratsii-deklaratsii-vidpovidnosti-materialno-tekhnichnoi-bazy-subiekta-hospodariuvannia-vymoham-zakonodavstva-z-pytan-pozhezhnoi-i031123-1143

 

- посилання на ПКМУ№440: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/440-2013-%D0%BF#Text

  • Сподобалась новина? Поширте: