СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ! ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ

СЛУЖБА ЗАЙНЯТОСТІ ІНФОРМУЄ! ВАУЧЕР НА НАВЧАННЯ

Одна з активних програм служби зайнятості  щодо СПРИЯННЯ ПІДВИЩЕННЮ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ безробітних на ринку праці – це видача ваучерів на навчання. Цією можливістю можуть скористатися особи певних категорій, щоб здобути нову професію чи підвищити кваліфікацію. Для роботодавців – це шанс мати необхідний кваліфікований персонал.

За сприяння Вінницького обласного центру зайнятості незареєстровані безробітні, які мають професійно-технічну або вищу освіту, і не пенсіонери, можуть одноразово отримати ваучер для підтримання конкурентоспроможності на ринку праці.

Згідно ст. 30 Закону України «Про зайнятість населення» ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА мають:

  • особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років;
  • колишні військові-захисники України;
  • внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої роботи;
  • особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи;
  • особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби України при звільнені за певних умов;
  • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення;
  • особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях отримали поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій.

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання, але не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму.

На 01.01.2023 року ця сума становить 26 840 грн.

П р и м і т к а. Оплата ваучера здійснюється за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття виходячи з його фінансових можливостей. У разі коли вартість навчання в закладі освіти перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець можуть здійснити оплату різниці вартості навчання.

НАВЧАННЯ

На підставі ваучера здійснюється перепідготовка, спеціалізація, підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями згідно з пріоритетними видами економічної діяльності, підготовка на наступному освітньо-кваліфікаційному рівні.

Навчання здійснюють професійно-технічні та вищі навчальні заклади, підприємства, установи та організації, які мають ліцензію на провадження діяльності з надання освітніх послуг, за затвердженим Міністерством соцполітики України переліком професій, спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер.

На сьогодні такий перелік складають наступні професії, спеціальності:

- кондитер,

- кухар,

- кравець,

- швачка

- електрогазозварник,

- лицювальник-плиточник,

- оператор верстатів з програмним керуванням,

- робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків,

- слюсар-ремонтник,

- слюсар-сантехник,

- токар

- фрезерувальник.

П р и м і т к а. Особа вибирає професії, спеціальності за переліком, затвердженим Мінсоцполітики, а також форми та місця навчання.

ДОКУМЕНТИ, які подають ДЛЯ ОТРИМАННЯ ВАУЧЕРА до центру зайнятості:

• паспорт;

• трудову книжку (дублікат/копія трудової книжки). У разі її відсутності або відповідних записів в ній подається довідка чи цивільно-правовий договір, що підтверджують період зайнятості особи;

• документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат);

• реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від його прийняття).

Особи, які були звільнені з військової служби подають копію витягу з наказу про звільнення військовослужбовця з військової служби та інші документи, які підтверджують підставу звільнення.

Особи, які звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної операції подають також копію посвідчення учасника бойових дій та копію довідки про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України або копію довідки про участь особи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення.

Внутрішньо переміщені особи подають також довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

ХТО ПРИЙМАЄ РІШЕННЯ про видачу ваучера.

Рішення про видачу ваучера приймається центром зайнятості не пізніше ніж на восьмий робочий день з дня подання вищезазначених документів. Центр зайнятості інформує особу про прийняте рішення щодо видачі ваучерів протягом трьох робочих дня з дня його прийняття.

Для отримання ваучера необхідно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня надходження відповідного повідомлення.

Договір про навчання укладається між навчальним закладом і особою упродовж 90 днів після видачі ваучера. Своєю чергою, навчальний заклад інформує центр зайнятості про виконання особою умов договору про навчання, зокрема, відвідування занять і виконання навчальної програми.

ВІДШКОДУВАННЯ

У разі дострокового припинення дії договору про навчання заклад освіти подає протягом п’яти робочих днів центру зайнятості копію наказу про дострокове припинення навчання, розрахунок невикористаної частини коштів, передбачених для оплати вартості навчання, повертає через три робочі дні таку частину на рахунок центру зайнятості із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

У разі дострокового припинення навчання без поважних причин особа відшкодовує протягом 30 робочих днів, перерахувавши на рахунок закладу освіти частину його витрат за період фактичного навчання. Заклад освіти упродовж п’яти робочих днів повертає на рахунок центру зайнятості, який видав ваучер, кошти, що надійшли від особи, із зазначенням у платіжному дорученні прізвища, імені та по батькові особи і номера ваучера.

 

  • Сподобалась новина? Поширте: