Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад консультанта та психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради»

Проведення конкурсу на заміщення вакантних посад консультанта та психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради»
Барська міська рада та відділ освіти Барської міської ради оголошують конкурс на заміщення вакантних посад консультанта  та психолога Комунальної установи «Центр професійного розвитку педагогічних працівників Барської міської ради».

Місце знаходження закладу: 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Героїв Майдану 6, каб. 205,  тел. 2-10-70.

Місце проведення конкурсу: м. Бар, вул. Героїв Майдану 6, відділ освіти Барської міської ради, телефон для довідок: 2-21-14.

Дата та час проведення конкурсу: 02.03.2021 року, 10.00 год.

Умови оплати праці: посадовий оклад, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за №1130/11410, зі змінами та доповненнями,надбавки та доплати відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №373 від 23.03.2011, постанови Кабінету Міністрів України  №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про оплату працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:

До участі у конкурсі допускаються:
- особа, яка є громадянином України;
- вільно володіє державною мовою;
- має вищу педагогічну освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста);
- стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше п’яти років;

- досвід впровадження інновацій, педагогічних новацій і технологій у системі освіти, у тому числі інформаційно-комунікаційних, організаторські здібності.

Перелік документів для участі у конкурсі :
- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;
- копія документа про вищу педагогічну освіту (з додатком що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
- копія трудової книжки чи іншого документа, що підтверджує стаж педагогічної діяльності не менше п’яти років на день їх подання;
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

-мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- заява про присутність близьких родичів у складі конкурсної комісії.


   Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
Претенденти подають документи особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в оголошенні строк.

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає. 

Кінцевий строк і місце подання документів для участі в конкурсі:

    Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня публікації оголошення про проведення конкурсу на офіційних веб-сайтах Барської міської ради та відділу освіти Барської міської ради (до 25 лютого 2021 року включно) за адресою м. Бар, вул. Буняковського, будинок 4 відділ освіти Барської міської ради.

Конкурс та відбір кандидатів на заміщення зазначеної вакантної посади буде проводитись конкурсною комісією  2 березня 2021 року (початок о 10.00 год.) за адресою м. Бар, вул. Героїв Майдану, будинок 6, відділ освіти Барської міської ради.

Загальна тривалість конкурсу не перевищуватиме 2 год., з яких: не більше 60 хв. відведено на кваліфікаційний письмовий іспит, 20-25хв. – презентація пріоритетних напрямів та основних завдань роботи на посаді в КУ «ЦПРПП БМР»), решта часу (близько 35-40 хв.) - відповіді на запитання  членів конкурсної комісії.

Уповноважена особа (секретар конкурсної комісії):

    Особа, яка уповноважена надавати інформації про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі - Загоруйко Катерина Павлівна. Контактні дані: електронна адреса barosvita@vin.gov.ua.

Відповідальність за достовірність поданих документів несе заявник.

  • Сподобалась новина? Поширте: