БАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ БАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА ОГОЛОШУЄ ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ БАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У зв'язку із закінченням 20.02.2023 терміну дії списку присяжних Барського районного суду Вінницької області

БАРСЬКА МІСЬКА РАДА
ОГОЛОШУЄ
ПОШУК КАНДИДАТІВ У ПРИСЯЖНІ
БАРСЬКОГО РАЙОННОГО СУДУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Мета: формування списоку присяжних Барського районного суду Вінницької області.

Підстава: лист Жмеринської районної ради Вінницької області від 09.11.2022 №01-18-257 про формування списку присяжних для Барського районного суду Вінницької області.        

Якщо Ви постійно проживаєте на території, на яку поширюється юрисдикція Барського районного суду Вінницької області, та виявили бажання бути присяжним, просимо подати до 01.12.2022 року до Барської міської ради за адресою: вул. Герої Майдану, буд. 6 такі документи:

 1. Власноручно написану заяву про включення до списку присяжних відповідного районного суду.
 2. Ксерокопії паспорта громадянина України (1-4 сторінка та сторінка з інформацією про останнє місце проживання). Або ксерокопію паспорта громадянина України у вигляді ID-картки та довідку про реєстрацію місця проживання або місця перебування.
 3. Документ, що підтверджує відсутність судимостей.
 4. Документ, що підтверджує відсутність хронічних психічних чи інших захворювань, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 5. Автобіографію.

 

Додаткова інформація:

Присяжним є особа, яка у випадках, визначених процесуальним законом, та за її згодою вирішує справи у складі суду разом із суддею або залучається до здійснення правосуддя.

Справи, до розгляду яких залучаються присяжні

Цивільні справи про:

 • обмеження, поновлення цивільної дієздатності особи або визнання недієздатною;
 • визнання особи безвісно відсутньою чи померлою;
 • усиновлення;
 • надання особі психіатричної допомоги;
 • примусову госпіталізацію особи до протитуберкульозного закладу;

Кримінальні справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Такі справи за клопотанням обвинуваченого слухаються судом присяжних у складі двох професійних суддів та трьох присяжних.

Хто може стати присяжним?

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» присяжним може бути обраний громадянин України, який досяг 30 років і постійно проживає на території, на яку поширюється юрисдикція відповідного суду.

Хто не може бути присяжним?

Присяжними не можуть бути громадяни, які:

 1. Визнані судом обмежено дієздатними або недієздатними.
 2. Які мають хронічні психічні чи інші захворювання, що перешкоджають виконанню обов'язків присяжного.
 3. Які мають незняту чи непогашену судимість.
 4. Народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, судді, прокурори, працівники правоохоронних органів (органів правопорядку), військовослужбовці, працівники апаратів судів, інші державні службовці, посадові особи органів місцевого самоврядування, адвокати, нотаріуси, члени Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Вищої ради правосуддя.
 5. Особи, на яких протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення.
 6. Громадяни, які досягай шістдесяти п'яти років.
 7. Особи, які не володіють державною мовою.

Гарантії прав присяжних

Присяжним за час виконання ними обов'язків у суді виплачується винагорода.

За присяжними на час виконання ними обов'язків у суді за місцем основної роботи зберігаються всі гарантії та пільги, визначені законом. Час виконання присяжним обов'язків у суді зараховується до всіх видів трудового стажу. Звільнення присяжного з роботи або переведення на іншу роботу без його згоди під час виконання ним обов'язків у суді не допускається.

На присяжних поширюються гарантії незалежності і недоторканності суддів, установлені законом, на час виконання ними обов'язків із здійснення правосуддя. За обґрунтованим клопотанням присяжного заходи безпеки щодо нього можуть уживатися і після закінчення виконання цих обов'язків.

Присяжні є суб'єктами декларування

Відповідно до підпункту «ґ» пункту 1 статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» до суб'єктів декларування та відповідальності за корупційні правопорушення відносяться присяжні (під час виконання ними обов'язків у суді), тобто, під час залучення до розгляду конкретної справи.

У особи з моменту виконання обов'язків присяжного, виникає зобов'язання подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

 

Особам, які мають намір бути внесеними до списку присяжних та брати участь у здійсненні правосуддя (у визначених законом випадках), слід звернутись безпосередньо до Барської міської ради за адресою: вул. Героїв Майдану, 6, каб. 208 (відділ юридичного забезпечення та персоналу). Тел: +38-096-680-53-53.

 

 

 • Сподобалась новина? Поширте: