ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РЕГЛАМЕНТ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВА ПИТНОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ

Питна вода, перед тим, як потрапити до споживача, проходить шлях від джерела, з якого вона видобувається, до водопровідного крану по розвідній водопровідній мережі, через необхідні етапи водопідготовки. Це може бути знезараження з метою запобігання бактеріального забруднення, очищення від надлишків мінеральних складових, а іноді, навпроти, додаткова мінералізація. Дуже важливо, щоб на своєму шляху до споживача, вода не втратила свої властивості, якісні і безпечні показники, вона має бути оптимально збалансованою за своїм хімічним складом – надлишок або нестача тих чи інших елементів може мати несприятливі наслідки для здоров’я.

Всі етапи видобування, оброблення, транспортування та розподіл питної води від постачальника до споживача є складовими технологічного процесу виробництва питної води, який повинен здійснюватися з дотриманням вимог чинного законодавства.

Діючими нормативними законодавчими актами передбачено, що основним технічним документом для підприємств, які надають послуги з централізованого питного водопостачання (та водовідведення), є Технологічний регламент. Необхідність його розробки передбачена ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (п. 3.10), де зазначено: «Виробництво питної води здійснюється за нормативно-технічним документом та відповідно до технологічного регламенту або іншого документа з описом технологічного процесу виробництва питної води, що пройшли державну санітарно-епідеміологічну експертизу та отримали позитивний висновок».

Також, відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення» № 307 від 22.03.2017  (розділ 2, п.2.2, пп.19, розділ 4, пп.4) - при провадженні господарської діяльності з централізованого водопостачання та/або централізованого водовідведення ліцензіат повинен дотримуватися таких організаційних вимог: надавати послуги з централізованого водопостачання за наявності встановлених приладів обліку в кожній точці розподілу послуг, які відповідають вимогам технічного регламенту засобів вимірювальної техніки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2016 року № 163.  Наявність технологічного регламенту є обов’язковою вимогою для отримання ліцензії для здійснення господарської діяльності в сфері  централізованого водопостачання та водовідведення.

Технологічний регламент повинен включати повний детальний опис технологічного процесу виробництва питної води та показники якості питної води, що виробляється підприємством та надається споживачу. Зокрема, характеристики системи водопостачання в цілому та її окремих частин, очисних споруд, насосних станцій, розподільної мережі та її окремих частин. В тому числі, наявних установок доочищення питної води, що більш притаманне для сільських водопроводів, при цьому регламент повинен включати необхідний порядок здійснення технічного обслуговування установок, тобто, заміни фільтрів, промивок трубопроводів та ємностей тощо.

Також, регламент обов’язково повинен включати робочу програму виробничого контролю, складену у повній відповідності до вимог розділу 4 ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною», відносно типу контролю, переліку показників, що досліджуються, періодичності та вибору місць контролю.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють централізоване водопостачання, мають забезпечити: наявність технологічного регламенту з експлуатації споруд, водопровідних мереж, споруд водопідготовки, транспортування, постачання питної води, затвердженого керівником суб’єкта господарювання.

Технологічні регламенти підлягають обов’язковому перегляду і узгодженню в разі внесення змін в технологічний процес видобування підготовки та передання споживачу воді.

 

Відділ державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства

Жмеринського районного управління ГУ ДПСС у Вінницькій області

  • Сподобалась новина? Поширте: