ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЛЕТИЧІВ АГРО» (ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО»). Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ: 34978673. Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 31543, Хмельницька область, Летичівський р-н, с. Снітівка, вул. Садова, 2., контактний номер телефону: 0687600737,  адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: oleksyk.op@gmail.com. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 23000, Вінницька область, м. Бар, вул. Цукрового заводу (колишня вул. Територія цукрового заводу), 32В. Підприємство спеціалізується на вирощуванні зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (основний вид діяльності).

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для діючого об’єкта ІІ групи. Згідно з вимогами ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» господарська діяльність ТОВ «ЛЕТИЧІВ АГРО» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): підприємство спеціалізується на прийманні, очищенні, сушці, зберіганні та відпуску зернових культур. На території промислового майданчику здійснюються такі основні технологічні операції: прийом та розвантаження зерна; очищення зерна; сушка зерна; зберігання зерна; відвантаження зерна в автомобільний транспорт. Виробнича потужність підприємства становить 50 тис. т зернових культур. Видами палива зерносушарок може бути -  природний газ та зріджений вуглеводневий газ (ЗВГ) – пропан-бутан, але не одночасно.

Відомості щодо видів та обсягів викидів: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 4,935 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) – 3,3874 т/рік, оксид вуглецю – 2,995 т/рік, вуглецю діоксид – 2089,489 т/рік, азоту (1) оксид [N2O] – 0,004223 т/рік, метан – 0,04006 т/рік, НМЛОС (Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець)) – 0,00043 т/рік; сірки діоксид – 0,0004 т/рік, сірки діоксид – 0,001 т/рік; НМЛОС (Пропан) – 0,11309 т/рік, НМЛОС (Бутан) – 0,16963 т/рік.

Валові викиди знаходяться у межах допустимих норм, перевищення санітарних норм на межі санітарно-захисної зони не виявлено.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: не встановлюються для об’єкту ІІ групи. Перелік заходів щодо скорочення викидів: не передбачаються, відсутні перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства,  встановлюються  величини  масової витрати.

Із зауваженнями та пропозиціями щодо дозволу на викиди по зазначеним промисловим майданчикам звертатись в Вінницьку обласну військову адміністрацію (21050 м. Вінниця вул. Соборна, 70 Тел. 0 800 216 433, email: oda@vin.gov.ua), протягом 30 календарних днів з моменту виходу оголошення.

Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди.

 

 

  • Сподобалась новина? Поширте: